Công bố thông tin (CBTT) là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà doanh nghiệp và cổ đông nội bộ phải thực hiện để đảm bảo tính công bằng, minh bạch của TTCK, tạo niềm tin với nhà đầu tư. Vậy nhưng, dù thị trường đang tăng trưởng, các vi phạm liên quan đến CBTT vẫn không ngừng gia tăng.

Tại Việt Nam, các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên TTCK trong hoạt động CBTT của công ty đại chúng ngày càng hoàn thiện hơn.

Phát triển hệ thống thông tin trong Doanh nghiệp.

Phát triển hệ thống Công bố thông tin là nâng cao chất lượng thông tin và dung lượng thông tin của Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà đầu tư và thị trường cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình của Doanh nghiệp. Trước hết, nâng cao chất lượng thông tin được thể hiện ở yếu tố đảm bảo tính chính xác của các số liệu được trình bày ở các báo cáo tài chính, các báo cáo thường niên. Các số liệu, thông tin phải phản ánh đúng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh thực của Doanh nghiệp.

Ngoài ra, hệ thống thông tin của doanh nghiệp còn bao gồm các thông tin tức thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh – thương mại và các thông tin về cơ cấu tổ chức và điều hành hoạt động của Doanh nghiệp, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông lớn, các thành viên chủ chốt, cổ đông sáng lập. Yếu tố kịp thời của thông tin rất quan trọng, nó bảo đảm giá trị hữu ích của thông tin đối với người sử dụng.

Công bố thông tin minh bạch mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan nội bộ và bên ngoài của công ty, mang lại các lợi ích kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức như xây dựng niềm tin, phát triển tầm nhìn chiến lược, cải thiện quy trình và hệ thống, nâng cao thế mạnh cạnh tranh, nâng cao uy tín, mang lại lợi nhuận cao hơn…

Công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời không chỉ có ý nghĩa giúp gia tăng niềm tin và sức hấp dẫn đối với cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và các bên có quyền lợi liên quan mà còn nâng cao hình ảnh của công ty trong mắt nhà đầu tư, cơ quan quản lý thị trường.

Đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về công bố thông tin: Chuyên viên VINATIC trực tiếp tư vấn, xây dựng Quy chế công bố thông tin cho doanh nghiệp, nhắc nhở công bố thông tin định kỳ, tư vấn trong tình huống phát sinh nghĩa vụ công bố thông tin bất thường, cập nhật cho doanh nghiệp các quy định mới nhất về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong công tác công bố thông tin: Khách hàng được giải đáp nhanh chóng, hỗ trợ biểu mẫu; cung cấp công cụ để chủ động công bố thông tin trên website qua đó để kịp thời xử lý các tình huống công bố thông tin.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!