Tiền thân là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm liên quan đến công nghệ, hiện nay chúng tôi cung cấp một số dịch vụ chính

  • Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP
  • Hệ thống chăm sóc, quản trị khách hàng CRM.
  • Phần mềm văn phòng Office
  • Thiết kế web, cổng thông tin doanh nghiệp, shop bán hàng.
  • Hệ thống đào tạo online ( Elearning)